Een aangepast profiel maken voor Android-apparaten

Net als windows gebruiken aangepaste Android Enterprise-profielen OMA-URI-instellingen om functies op Android Enterprise-apparaten te beheren. De stappen voor het maken van een aangepast Android-profiel zijn identiek aan het maken van een aangepast Windows-profiel, in plaats daarvan het maken van het profiel onder het Android-platform.

Intune biedt ondersteuning voor het volgende beperkte aantal aangepaste Android Enterprise-profielen:

  • Maak een Wi-Fi-profiel met een vooraf gedeelde sleutel: ./Vendor/MSFT/WiFi/Profile/SSID/Settings
  • Een VPN-profiel per app maken: ./Vendor/MSFT/VPN/Profile/Name/PackageList
  • Kopieer- en plakacties beperken tussen zakelijke en persoonlijke apps op Android Enterprise-apparaten: ./Vendor/MSFT/WorkProfile/DisallowCrossProfileCopyPaste

Alleen de hierboven genoemde instellingen kunnen worden geconfigureerd door dit profieltype. Android-apparaten geven geen volledige lijst weer met OMA-URI-instellingen die je kan configureren.

Naast aangepaste instellingen kan je OEMConfig gebruiken om OEM-specifieke instellingen voor Android Enterprise-apparaten toe te voegen, te maken en aan te passen. OEMConfig wordt doorgaans gebruikt om instellingen te configureren die niet zijn ingebouwd Intune. Andere OEM’s (Original Equipment Manufacturers) bieden andere instellingen. De beschikbare instellingen zijn afhankelijk van wat de OEM in de OEMConfig-app opneemt.

Een aangepast profiel maken voor Apple-apparaten

Gebruik de aangepaste Microsoft Intune iOS-/iPadOS- of macOS-profiel om instellingen die je met het hulpprogramma Apple Configurator hebt gemaakt, toe te wijzen aan Apple-apparaten. Met dit hulpprogramma kan je veel instellingen configureren die de werking van deze apparaten regelen en kan je deze instellingen exporteren naar een configuratieprofiel. Je kunt dit configuratieprofiel vervolgens importeren in een Intune aangepast iOS-/iPadOS-/macOS-profiel en de instellingen toewijzen aan gebruikers en apparaten binnen de organisatie.

Met deze mogelijkheid kan je instellingen toewijzen die niet kunnen worden geconfigureerd met andere Apple-apparaatprofieltypen in Intune.

  1. Maak in het Microsoft Intune-beheercentrum een apparaatprofiel voor iOS/iPadOS of macOS, zoals beschreven in de vorige les, waarbij je Aangepast selecteert als het profieltype.
  2. In het deelvenster Aangepast configuratieprofiel kan je elk van de volgende instellingen configureren:
    • Naam van aangepast configuratieprofiel: Geef een naam op voor het beleid zoals weergegeven op het apparaat en in Intune status.
    • Configuratieprofielbestand: blader naar het configuratieprofiel dat je hebt gemaakt met behulp van Apple Configurator. Zorg ervoor dat de instellingen die je exporteert vanuit het hulpprogramma Apple Configurator compatibel zijn met de versie van het besturingssysteem op de apparaten waaraan u het aangepaste beleid toewijst. Als u meer wilt weten over het oplossen van problemen bij incompatibele instellingen, zoekt u op de Apple Developer-website naar Configuration Profile Reference (naslag voor configuratieprofielen) en Mobile Device Management Protocol Reference (naslag voor beheerprotocol voor mobiele apparaten).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *