Method 1: Add work or school account

Met deze inschrijvingsmethode wordt het apparaat ‘Azure AD deelnemen’. Als je Azure AD Premium-licenties hebt en je Azure AD-tenant automatische inschrijving voor Intune geconfigureerd, wordt je apparaat tijdens dit proces ook ingeschreven bij Intune. Deze methode heeft de voorkeur wanneer Autopilot niet wordt gebruikt in de omgeving. Je geeft gebruikers instructies voor toegang tot het ‘een werk- of schoolaccount instellen’ vanuit de app Instellingen .

Method 2: Enroll only in device management (user driven)

Met deze inschrijvingsmethode wordt het apparaat alleen ingeschreven bij Intune en niet Azure AD lid worden van het apparaat. Je gebruikt deze vorm van inschrijving alleen in omgevingen waar geen Azure AD Premium-licenties aanwezig zijn om automatische inschrijving van apparaten in Intune in te schakelen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *