Met Microsoft Intune is het mogelijk instellingen en functies op verschillende apparaten in- of uit te schakelen binnen je organisatie. Deze instellingen en functies worden beheerd met behulp van profielen. Enkele profielvoorbeelden zijn:

 • Een Wi-Fi profiel dat verschillende apparaten toegang geeft tot uw zakelijke Wi-Fi.
 • Een VPN-profiel dat verschillende apparaten toegang geeft tot uw VPN-server binnen uw bedrijfsnetwerk.

Typen apparaatprofielen

Hieronder volgen wat voorbeelden van enkele profielen die beschikbaar zijn in Intune. De typen profielen die beschikbaar zijn, zijn afhankelijk van het platform waaronder je het configuratieprofiel maakt:

 • Administrative Templates: De beheersjablonen bevatten honderden instellingen die functies beheren in Microsoft Edge versie 77 en hoger, Internet Explorer, Microsoft Office-programma’s, extern bureaublad, OneDrive, wachtwoorden en pincodes en meer. Met deze instellingen kunnen groepsbeheerders groepsbeleid met ADMX-ondersteuning beheren met behulp van de cloud.
 • Certificates: Certificaten configureren vertrouwde SCEP-certificaten (Simple Certificate Enrollment Protocol) en PKCS-certificaten (Public Key Cryptography Standards) die kunnen worden toegewezen aan apparaten en kunnen worden gebruikt om Wi-Fi-, VPN- en e-mailprofielen te verifiëren.
 • Device features – iOS and macOS: Apparaatfuncties beheren functies op iOS- en macOS-apparaten, zoals AirPrint, meldingen en configuraties van gedeelde apparaten.
 • Device restrictions: Apparaatbeperkingen beheren de beveiliging, hardware, het delen van gegevens en meer instellingen op de apparaten. U kunt bijvoorbeeld een apparaatbeperkingsprofiel maken waarmee wordt voorkomen dat gebruikers van iOS-apparaten de camera van het apparaat gebruiken.
 • Edition upgrade and mode switch: Windows-editie-upgrades upgraden automatisch apparaten waarop bepaalde versies van Windows worden uitgevoerd, naar een nieuwere versie.
 • Email. Met het profiel voor e-mailinstellingen worden Exchange ActiveSync e-mailinstellingen op de apparaten gemaakt, toegewezen en gecontroleerd. E-mailprofielen zorgen voor consistentie, verminderen het aantal ondersteuningsaanvragen en bieden uw eindgebruikers toegang tot bedrijfse-mail op hun eigen apparaten zonder dat ze instellingen hoeven op te geven.
 • Endpoint Protection: Instellingen voor Eindpuntbeveiliging voor Windows configureren BitLocker- en Microsoft Defender-instellingen voor Windows-apparaten.
 • Identity protection: Identity Protection bepaalt de Windows Hello voor Bedrijven-ervaring op Windows 10- en Windows 10 Mobile-apparaten. Configureer deze instellingen om Windows Hello voor Bedrijven beschikbaar maken voor gebruikers en apparaten, en om de vereisten op te geven voor pincodes en gebaren voor apparaten.
 • Kiosk: Het profiel voor kioskinstellingen configureert een apparaat om één app of meerdere apps uit te voeren. U kunt ook andere functies op uw kiosks aanpassen, waaronder een startmenu en een webbrowser.
 • VPN: Vpn-instellingen wijzen VPN-profielen toe aan gebruikers en apparaten in uw organisatie, zodat ze eenvoudig en veilig verbinding kunnen maken met het netwerk. Met virtuele particuliere netwerken (VPN’s) hebben gebruikers veilige externe toegang tot uw bedrijfsnetwerk. Apparaten gebruiken een VPN-verbindingsprofiel om een verbinding met uw VPN-server op te zetten.
 • Wi-Fi: Wi-Fi instellingen wijzen draadloze netwerkinstellingen toe aan gebruikers en apparaten. Wanneer u een Wi-Fi-profiel toewijst, krijgen gebruikers toegang tot uw zakelijke Wi-Fi zonder dat ze dit zelf hoeven te configureren.
 • Custom profile: Aangepaste instellingen omvatten de mogelijkheid om apparaatinstellingen toe te wijzen die niet zijn ingebouwd in Intune. Aangepaste profielen worden in een latere post behandeld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *