Method 7: Configuration Manager co-management

Met co-beheer kan je Windows-apparaten gelijktijdig beheren met behulp van zowel Configuration Manager als Intune. Het is een oplossing die traditioneel beheer overbrugt naar modern beheer en je een pad naar overgang biedt met behulp van een gefaseerde benadering. Co-beheer is de voorkeursmethode om bestaande apparaten in te schrijven. Microsoft Configuration Manager beheert dat al. Als het apparaat is ingeschakeld, kan het worden beheerd door Configuration Manager en Intune, met behulp van de beste functies van beide.

Method 8: Azure AD join (bulk enrollment)

Bulkinschrijving is een efficiënte manier om veel apparaten in te stellen voor beheer door Intune zonder dat de apparaten opnieuw moeten worden geïnstalleerd. Je schakelt bulkinschrijving in door een inrichtingspakket te maken met behulp van de App Windows Configuration Designer uit de Store. Vervolgens past je dit pakket toe tijdens de OOBE of voer je het uit vanuit de app Instellingen. Deze methode kan worden gebruikt in plaats van methode 1 als je wilt dat het inschrijvingsproces zo eenvoudig mogelijk is voor uw gebruikers. Je hoeft gebruikers geen instructies te geven voor het instellen van een werk- of schoolaccount vanuit de app Instellingen . Je levert ze het inrichtingspakket en alles wat ze hebben om het te selecteren voor inschrijving in Azure AD en Intune.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *